Föräldrakooperativet Bullerbyn var i behov av nyrekrytering av familjer. Då körde vi en flyer-kampanj i de närliggande bostadsområdena för att öka kännedomen om vad just vi står för.