Under våren 2012 gjorde jag en sex veckors lång praktik på modemagasinet Café. Under mina veckor på redaktionen fick jag layouta sidor som användes i nummer. Jag fick även en inblick i hur arbetet bakom ett större magasin går till.

Praktik 2012

  • Categories →
  • Layout
 
Back to top