Under läsåret 2011 och 2012 var jag ordförande och general för programmets festeri. Mitt arbete och ansvar omfattade att se till att arbetsgruppen genomförde det arbete som tilldelats. Jag hade även kontakt med samarbetande festerier och anordnare.

 

Fotografi taget av Johan Holmlund.

Tryckbar

  • Categories →
  • Event
 
Back to top